1 • 1942-1949 • Kniha učňů. Evidence učňů a jejich mistrů (učebných pánů), údaje o zajištění stravy a ošacení …

Typ záznamu: Inventární záznam
Inventární číslo:  1
Časový rozsah:  1942-1949
Typ evid. jedn.:  ukn 1
Obsah:  Kniha učňů. Evidence učňů a jejich mistrů (učebných pánů), údaje o zajištění stravy a ošacení učňů. Retrospektivně dopsána jména učňů, kteří nastoupili do učení v letech 1938-1941. Na zadním přídeští vlepen soupis vydaných tovaryšských listů z roku 1943 a vložen seznam učňů a učnic.
Název pomůcky:  Společenstvo krejčích Modřany
Název fondu:  Společenstvo krejčích Modřany • NAD 686
Zobrazeno:  148x