1 • 1669, srpen 14.; 1702, červen 7. • Cechovní pořádek pro mistry Hradčany, 1669, srpen 14. Smečno, 1702, …

Typ záznamu: Inventární záznam
Inventární číslo:  1
Časový rozsah:  1669, srpen 14.; 1702, červen 7.
Typ evid. jedn.:  listina
Čísla evid. jedn.:  1
Obsah:  Cechovní pořádek pro mistry Hradčany, 1669, srpen 14. Smečno, 1702, červen 7. (konfirmace) Bernard Ignác hrabě z Martinic uděluje slánskému cechu krejčích statuta, podle kterých se mají chovat a spravovat. V sedmi nečíslovaných bodech jim mj. poskytuje ochranu proti nekalé konkurenci, stanovuje příspěvky a pokuty do cechovní pokladnice, určuje poplatky za prodej oděvního zboží přespolními na jarmarcích („křesťan tři a žid šest krejcarů“), podmínky přijetí do cechu nebo pomoc nemocným spolumistrům a účast na pohřbech cechovních příslušníků. Pod plikou konfirmační formule, signovaná Jiřím Adamem hrabětem z Martinic s přitištěným sekretem. Originál, pergamen, 81 x 48 - 13 cm, čes., neogotica semicursiva bohemica formata, neogotica cursiva bohemica Pečeť: přivěšená na pletené zlato-modré hedvábné šňůře, velikost 48 mm, červený vosk, dřevěná miska bez víčka, opis: [01:00] BERNARDVS o IGNATIVS / R : I : COMES o A o MARTINITZ o Pečetní pole ohraničené vavřínovým věncem a linkou, obrazové pole je od opisu oddělené linkou. V pečetním poli úplný znak Bernarda Ignáce hraběte z Martinic. Na španělském štítě dvě lekna vyrostlá ze společných kořenů v patě štítu, stáčející se v hlavě štítu k sobě a končící listem. Ve středu štítu mezi lekny osmicípá hvězda. Na štítu je položena hodnostní koruna starého říšského hraběte s pěti viditelnými listy. Dva přivrácení gryfové jako štítonoši drží pravý v pravém a levý v levém pařátu řetěz Řádu zlatého rouna, obtočeného kolem štítu, pravý gryf levým a levý gryf pravým pařátem nesou klenot - dvakrát dělený štít převýšený korunou Rudolfa II., každé pole nese po iniciále F // M // R. Pečeť: přitištěná pod plikou, nečitelný otisk sekretu Jiřího Adama hraběte z Martinic, velikost kolem 20 mm, červený vosk.
Název pomůcky:  Cech krejčích Slaný
Název fondu:  Cech krejčích Slaný • NAD 276
Zobrazeno:  170x