1 • 1630 • Cechovní pořádek pro tovaryše pekařů Velvary, 1630 Cechmistři a mistři velvarského cechu pekařů, …

Typ záznamu: Inventární záznam
Inventární číslo:  1
Signatura:  stará sign. No. 9
Časový rozsah:  1630
Typ evid. jedn.:  lio
Čísla evid. jedn.:  1
Obsah:  Cechovní pořádek pro tovaryše pekařů Velvary, 1630 Cechmistři a mistři velvarského cechu pekařů, mlynářů a perníkářů obnovují a potvrzují tovaryšům jejich statuta, udělená původně v roce 1560, podle kterých se mají chovat a spravovat. Ve dvanácti číslovaných bodech jim mj. přikazují ctít Boha, svého mistra, jeho manželku a čeládku, být poslušný svého mistra, stanovují pokuty do cechovní pokladnice, určují vhodné oblečení, jež mají nosit ("plášť na obou ramenou […] fertochů obdélných, mlynářští kabátů velikých"). Originál, pergamen, 42,5 x 30,5 - 4,5 cm, čes., neogotica semicursiva bohemica formata, neogotica semicursiva bohemica Pečeť: přivěšená na pletené zelené hedvábné šňůře, velikost 34 mm, červený vosk, plechová miska s víčkem, opis: [12:00] o PECZET o PEKARZSKA o A o MLI[NAR]ZSKA o Pečetní pole ohraničené linkou, obrazové pole je od opisu oddělené linkou. V pečetním poli tři atributy (2 - 1) řemesel pekařů, mlynářů a perníkářů - vpravo preclík převýšený korunou, vlevo palečné mlýnské kolo, v patě pole obdélný perník se čtyřmi linkami a s květinami [?] po stranách. Na rubu pergamenu přípis tužkou (humanistica cursiva bohemika XIX. saec.) "ve Velvarech // č. 36 František // Barill // Marie Holoubková"; též původní signatura (neogotica semicursiva bohemica) "No. 9".
Název pomůcky:  Cech pekařů Velvary
Název fondu:  Cech pekařů Velvary • NAD 857
Zobrazeno:  180x